vorige

NESTKASTENONDERZOEK broedseizoen 2008.

Hieronder volgt het resultaat van het nestkastenonderzoek over het broedseizoen 2008.
In dat jaar hingen er 193 kastjes in diverse tuinen. Na het broedseizoen zijn deze kastjes schoongemaakt, gecontroleerd, gere-pareerd en zo nodig vervangen.
De volgende vogels hebben gebruik gemaakt van de kasten:
SoortAantal
Koolmees41
Pimpelmees18
Roodborst 3
Ringmus2
Grauwe vliegenvanger3
Bonte vliegenvanger1
Totaal68

We troffen 125 lege kasten aan.
De leden van de groep die hieraan meegewerkt hebben: BEDANKT.
Koos Leemans.