Natuurvereniging Ken en Geniet


De vlinderwerkgroep


De vlinderwerkgroep van Ken en Geniet is opgericht in 1992. De eerste jaren hebben we Boswachterij Dorst grondig geïnventariseerd op het voorkomen van dagvlinders. Al spoedig wilden we onze grenzen verleggen en is er ook in Landgoed Huis ter Heide en langs de Donge bij 's-Gravenmoer druk geteld.
Klik hier voor uitvergroting
Vanuit de Vlinderstichting, waar we natuurlijk alle verzamelde gegevens aan doorgeven, kwam de vraag, of we eitjes van het gentiaanblauwtje wilden gaan tellen op de Regte Heide. Uiteraard gingen we op dit verzoek gretig in, konden we meteen dit vlinderrijke gebied ook eens bekijken!
Klik hier voor uitvergroting
Ook bij enkele Duinboeren worden al jaren de vlinders genoteerd, evenals planten en vogels. Van Natuurmonumenten kregen we het verzoek om ook in de Loonse en Drunense Duinen vlindertellingen te doen.
Verder lopen we 3 monitoringroutes: in de Nieuwe Leemputten (Boswachterij Dorst), in landgoed Oosterheide en op het golfpark van de Efteling.
Ook organiseren we voor de leden van Ken en Geniet jaarlijks 2 vlindertochten, zodat ook anderen eens van nabij kennis kunnen maken met het vlinders tellen.
Klik hier voor uitvergroting
Leuke waarnemingen in de omgeving van Dongen:
de bruine eikenpage
de kleine parelmoervlinder
de rouwmantel
de koninginnepage
de heivlinder
het gentiaanblauwtje
de oranje luzernevlinder
de kleine ijsvogelvlinder
de grote weerschijnvlinder
het bont dikkopje

Klik hier voor uitvergroting maar ook de algemene vlinders blijven natuurlijk schitterend om te zien!
Hoe gaat de Vlinderwerkgroep van Ken en Geniet te werk?
Voor het vlinderseizoen begint, beleggen we een vergadering om de wensen van de leden en van de diverse organisaties waarvoor we gaan inventariseren (denk aan de Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, de Duinboeren) op elkaar af te stemmen.
Ieder die dat wil krijgt een setje veldkaarten waarop de waarnemingen zo precies mogelijk worden vastgelegd. En dan op pad, tenminste als het weer goed is, het moet minstens 15graden celcius zijn en droog. Een beetje zon er bij is natuurlijk ook wel lekker. Er worden onderling afspraken gemaakt wie met wie op pad gaat, met zijn tweeën of drieën is wel zo gezellig.
Aan het einde van het vlinderseizoen worden alle veldkaarten verzameld en verwerkt in rapporten voor de gebiedsbeheerders.
Ook worden alle gegevens naar kilometerhokken verdeeld en doorgestuurd naar de Vlinderstichting.
Interesse om eens mee te gaan?
Neem dan contact op met de coördinator:
Fia Grootzwagers
Schoolsticht 47
5102 GD Dongen
tel. 0162-517996
Klik hier voor uitvergroting