Natuurvereniging Ken en Geniet


VOGELWERKGROEP


Als we terugduiken in het archief van de vogelwerkgroep van Ken en Geniet stuit ik op een exemplaar “Onderzoek 1986 – 1989” van K. Laurijsen. Hierin o.a. een fenologie-onderzoek (Fenologie is de studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen) uit 1986. Deelnemers hieraan waren o.a.: mevr. v. Dijk, Nell Peeters, Carola Faure, Jos Akkermans, Kees Damen, Tony Faure, Jan in ’t Groen, Ties v.d. Heijden, Bertus Koreman, Koos Leemans, Hans Peeters, Peter v. Ruth en Jan Vrinten.
Hieruit maak ik op dat er op dat tijdstip dus al een actieve vogelwerkgroep binnen de natuurvereniging Ken en Geniet was. In die periode werd er o.a. een broedvogelmonitoring gehouden in de Duiventoren, in de Willemspolder tussen Raamsdonk en ’s-Gravenmoer, langs het kanaal tussen Dongen en Tilburg, in de Moer en in Rijen.
Zover we terug kunnen kijken is de vogelwerkgroep opgericht door Ad Laurijssen.
Kees Laurijssen was begin jaren ‘90 voorzitter, daarna Wim Tuijtelaars en vanaf 2002 tot voorjaar 2009 is Kees van Dongen de coördinator geweest.
slechtvalk
Klik hier voor uitvergroting
Blauwborst Vandaag de dag wordt er door een aantal leden een broedvogelmonitoring project (BMP) voor Natuurmonumenten gedaan op Huis ter Heide Noord, zijn we actief bij de MUS-tellingen (Meetbaar Urbane Soorten voor SOVON) in het gebied Hoge Akker, de Biezen, in de kom van Dongen, op het industriegebied Tighelrijt en in ‘s-Gravenmoer, worden PTT-tellingen (Punt transect Tellingen voor SOVON) voor wintervogels gedaan in de omgeving Tilburg en Loonsleike en een gebied in de Langstraat tussen ’s-Gravenmoer en Waalwijk.
Klik hier voor uitvergroting
Voorts gaan we met regelmaat met de groep een aantal vogelkijkgebieden bezoeken om onze kennis te verrijken en te genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. Waar we zoal geweest zijn kunt u lezen bij de excursieverslagen. In het najaar verzorgen we een trekvogeltocht, een excursie waar ieder lid van Ken en Geniet aan kan deelnemen. Salland
Klik hier voor uitvergroting
In het voorjaar houden we een bijeenkomst waarin we de resultaten van het afgelopen jaar van de uilenwerkgroep, de PTT tellingen, de MUS tellingen samen doornemen en kijken we waar we elkaar eventueel kunnen helpen. We bekijken samen welke vogelgebieden we dit jaar willen bezoeken en nemen de ingekomen stukken van de diverse natuurverenigingen zoals Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Brabants Landschap door.
Salland Heeft u interesse om samen met de vogelaars (die meestal vroeg uit de veren zijn) op pad te gaan en lid te worden van de vogelwerkgroep, meld u dan aan bij de coördinator van de vogelwerkgroep:

Vacature
Wij zijn op zoek naar een
coördinator van de vogelwerkgroep
Heeft U intresse; meldt u dan bij ons bestuur
Tiengemeten
Klik hier voor uitvergroting Klik hier voor uitvergroting